PL / EN

T – jak Tożsamość marki

Tożsamość marki określa ‘czym’ oraz ‘jaka’ ona jest. Tożsamość marki musi zdefiniować jej właściciel, definiując misję marki oraz jej wartości, a także decydując się na określone identyfikatory.

Tożsamość marki powinna podkreślać jej unikatowość i wskazywać pożądany sposób postrzegania marki (jej ‘idealny’ wizerunek). Wyrazista, jednoznaczna tożsamość marki sprzyja zbudowaniu wizerunku, będącego w znacznej mierze jej lustrzanym odbiciem. Nieprzemyślana lub niespójna tożsamość marki (np. nazwa marki stojąca w sprzeczności z deklarowanymi wartościami) skutkować będzie najpewniej schizofrenicznym, rozmytym wizerunkiem w umysłach docelowego segmentu.

Tożsamość marki w znacznej mierze wynika z zamysłu i intencji twórcy marki, ale powinna się też wpisywać w trendy rynkowe oraz być ‘prawdziwą’, autentyczną w świetle historii marki. Mając siedzibę w przysłowiowym Pcimiu, można próbować ‘wymyślić’ siebie jako markę włoską czy amerykańską, ale o tym, że to tylko marketingowy konstrukt klienci dowiedzą się dziś bardzo szybko. Antyczność to niezmiernie ważny atrybut tożsamości marki.

WRÓĆ DO WPISÓW