PL / EN

Pięć wpadek, na które narażasz się decydując się na komunikację marketingową bez wsparcia odpowiedniej strategii

We współczesnej hiperkonkurencyjnej gospodarce, skuteczna komunikacja rynkowa z klientami ma kluczowe znaczenie dla każdej marki, która chce prosperować na rynku. Ale samo rozpoczęcie komunikacji, o ile firma nie ma dobrze zdefiniowanej strategii komunikacji może prowadzić do kilku groźnych wpadek.

Komunikacja wizerunkowa – niebezpieczne problemy

 

Pięć najbardziej niebezpiecznych to:

Niespójność komunikacji marketingowej

Nie mając wypracowanej strategii komunikacji, firma ryzykuje przekazywanie klientom, w różnych kanałach komunikatów, które będą niespójne. Niespójna komunikacja może wręcz prowadzić do rozpowszechniania sprzecznych informacji, podważając zaufanie do marki i jej wiarygodność w oczach klientów. To może dezorientować klientów i budować wizerunek schizofrenicznej marki.

Niezgodność komunikacji z wartościami marki

Nawet jeśli uniknie się zagrożenia numer 1, to nadal istnieje niebezpieczeństwo, że komunikacja budować będzie obraz marki niezgodny z oczekiwaniami firmy. Komunikacja służy do wyrażania wartości i misji marki oraz budowania jej pożądanej, atrakcyjnej osobowości. Bez jasnej strategii komunikacji istnieje ryzyko, że komunikaty będą niezgodne z domyślnymi, ale nie wyrażonymi w strategii oczekiwaniami.

Niedostosowanie komunikacji do potrzeb klientów

Strategia komunikacji winna wynikać ze zrozumienia potrzeb, obaw i preferencji klientów. Brak strategii może wiązać się z niezrozumieniem klientów, a to skutkować może ich niezadowoleniem, negatywnymi recenzjami i ostatecznie utratą biznesu.

Nieprzygotowanie na kryzys wizerunkowy

Firma bez strategii jest źle przygotowana do radzenia sobie z kryzysami wizerunkowymi czy skutecznego zarządzania ryzykiem utraty reputacji. A negatywny rozgłos w social mediach czy wpadki public relations mogą szybko eskalować i wymknąć się spod kontroli, o ile firma nie ma przygotowanych scenariuszy reagowania na takie sytuacje. Może to skutkować długotrwałymi szkodami dla reputacji firmy, wizerunku marki i jej pozycji rynkowej.

Niewykorzystanie potencjału angażowania odbiorców

Komunikacja to nie tylko przekazywanie informacji i zachęt, ale też angażowanie klientów w budowanie relacji z marką. Bez jasnej strategii firma może przegapić okazje do interakcji z odbiorcami poprzez odpowiednio ukierunkowane kampanie, spersonalizowane wiadomości lub podejmowane inicjatywy budowania społeczności wokół marki. To zaś utrudni utrzymanie klientów i ograniczy zdolność firmy do wykorzystywania opinii klientów do ulepszania swojej oferty.

 

Strategia komunikacji marki – dlaczego jest taka ważna?

Jednym słowem, próby komunikowania się z klientami bez dobrze zdefiniowanej strategii komunikacji mogą prowadzić do niezliczonych problemów, dlatego też firma powinna priorytetowo traktować przygotowanie kompleksowej strategii komunikacji, aby zapewnić skuteczne, spójne i znaczące interakcje z klientami.  

 

WRÓĆ DO WPISÓW