PL / EN
Czym zajmuje się agencja brandingowa?

Czym zajmuje się agencja brandingowa?

Lektura artykułu zajmie Ci ok.  5 minut.

 

Czym zajmuje się agencja brandingowa?

Agencja brandingowa bywa czasami utożsamiana z agencją reklamową, jednak między tymi dwoma typami podmiotów na rynku reklamowym występują istotne różnice w charakterze działań i przeznaczeniu realizowanych usług.

Przedmiotem aktywności agencji brandingowej jest projektowanie koncepcji marki oraz zaplanowanie procesu aktywizacji marki, który doprowadzi do wykreowania jej założonego wizerunku  wśród odbiorców. Agencja brandingowa specjalizuje się w budowaniu spójnego, wyróżniającego się, opartego na dogłębnym badaniu rynku i potrzeb odbiorców, wizerunku marki.

Zadaniem agencji brandingowej jest wypracowanie wizerunku marki w oparciu o zidentyfikowane mocne strony i unikalne wartości stanowiące źródło przewagi konkurencyjnej, a które będą przedmiotem realizowanego procesu komunikacji marketingowej.

 

Budowanie strategii brandingowej

Proces pracy nad zbudowaniem strategii brandingowej wymaga unikalnych kompetencji pracującego nad nią zespołu: połączenia pracy analitycznej, strategicznej i kreatywnej. Efektywność działań brandingowych determinowana jest poziomem kompleksowej wiedzy z zakresu kreowania wizerunku, doświadczenia i doskonałej znajomości rynku ekspertów pracujących nad marką.

Wsparcie agencji brandingowej będzie nieodzowne zarówno dla firm planujących wprowadzenie nowej marki na rynek czy też wejście na nowe rynki z dotychczasową ofertą, jak i przedsiębiorstw posiadających w portfolio marki o ugruntowanej pozycji, w stosunku do których planowane są inwestycje w zwiększenie jej rozpoznawalności.

 

Główne zadania agencji brandingowej i proces generowania konceptu strategicznego 

Kluczowe obszary pracy agencji brandingowej to:

  • kreowanie nowych marek,
  • modyfikacja marek już istniejących (rebranding, refresh)

 

Proces generowania konceptu strategicznego dla marki składa się z analitycznej pracy nad wieloma aspektami:

  • przeprowadzanie badań rynku weryfikujących branżowy status quo marki lub potencjał do zbudowania nowego brandu
  • weryfikację postrzegania marki przez jej dotychczasowych nabywców
  • analizy trendów rynkowych
  • wielowymiarowe analizy aktywności konkurencji
  • budowanie strategii marki
  • generowanie nazw marek (naming)
  • transkrypcja założeń strategii marki na język designu: zaprojektowanie systemu identyfikacji wizualnej marki
  • budowanie strategii komunikacji marki na rynku

 

Strategia to drogowskaz, manual wyznaczający kierunek rozwoju firm, który ma zapewnić komfort działania porządkując rzeczywistość biznesową, systematyzując wiedzę o grupach docelowych, specyfice rynku i perspektywach jego rozwoju, o  konkurencji. Zadaniem strategii marki jest zbudowanie unikalnego, autentycznego przekazu i oferty, które pozwolą wyróżnić się firmie na tle konkurencji. Oparcie bieżącej aktywności na założeniach strategii pozwoli uniknąć pułapek związanych z krótkoterminowymi planami, super okazjami, chwilowymi taktykami.

 

Agencja brandingowa vs Agencja kreatywna

Proces bieżącej realizacji założeń strategii komunikacji zazwyczaj realizuje agencja kreatywna, pracująca w oparciu o wytyczne dla budowania świadomości marki, opracowane przez agencje brandingową. Z założenia agencja kreatywna nie zajmuje się projektowaniem samej koncepcji marki, nie opracowuje systemu identyfikacji wizualnej, nie projektuje logo, nie kreuje namingu. Reasumując kreatywna agencja reklamowa nie tworzy wizerunku, a jedynie go wykorzystuje w celu zakomunikowania grupie docelowej.

Kreatywne agencje reklamowe największy nacisk kładą na działania promocyjne, mające przełożyć się bezpośrednio na aktywizację sprzedaży czy też wzrost rozpoznawalności marki wśród odbiorców. W zakres działań agencji reklamowych wchodzą również kreacje graficzne i projektowanie materiałów będących nośnikami komunikującymi daną markę wskazanym grupom docelowym.

W praktyce biznesowej aktywność agencji brandingowej często łączy obszary pracy analitycznej, strategicznej oraz komunikacyjnej realizowanej w oparciu o model 360°.  Kompleksowe wsparcie  firmy brandingowej obejmuje zazwyczaj nie tylko wypracowanie konceptu marki, ale również kompletnej, wykorzystującej efekt synergii strategii komunikacji wraz z jej rozwinięciem egzekucyjnym.

 

Kluczowe obszary działań agencji brandingowej

Praca agencji brandingowej koncentruje się na 3 kluczowych obszarach:

Strategicznym obejmującym: weryfikację tła i założeń projektu, trendów rynkowych, analizę potencjału rynkowego: oczekiwań, potrzeb grupy docelowej, oferty  i aktywności komunikacyjnej konkurencji, benchmarków oraz opracowanie rekomendacji docelowej architektury marki (wartości, RTBs), jej pozycjonowania wraz z relacją między markami w portfolio.

Konwersji założeń strategicznych na język designu poprzez zaprojektowanie tożsamości wizualnej czyli elementów graficznych, które ułatwiają marce komunikowanie swojej indywidualności i wartości na rynku oraz gwarantować będą spójność komunikacji. Elementami składowymi CI są: naming, czyli nazwa marki, logo wraz z brand claim/ slogan komunikacyjny, kod kolorystyczny przypisany marce.

Komunikacyjnym obejmującym: opracowanie założeń do komunikacji marketingowej marki na bazie przyjętej strategii w zakresie: contentu, kontekstu oraz kanałów, pracując w oparciu o punkty styku z grupą docelową zidentyfikowane w oparciu o analizę ścieżki zakupowej klienta, wypracowanie wzorcowych komunikatów dla poszczególnych kanałów oraz wygenerowanie harmonogramów egzekucyjnych obejmujących kluczowe działania i ich wzajemną relację czasową (poszukiwanie efektu synergii komunikacyjnej).

Przedmiotem działalności agencji brandingowej jest również realizacja projektów rebrandingu marki polegające na modyfikacji wybranych elementów składowych jej  wizerunku np. nadanie określonych cech marce, wzmocnienie jej konkretnych atutów, lub zaakcentowanie zmian, jakie zaszły w firmie.  Celem projektów rebrandingowych jest wykreowanie nowych, pozytywnych odczuć związanych z marką lub adaptacja jej do nowych okoliczności. Odświeżenie wizerunku marki czy zmiana jej rynkowego pozycjonowania jest procesem niezwykle złożonym i skomplikowanym, wymagającym czasu, konsekwencji, precyzyjnego planu oraz zaufania do realizującego ten proces partnera z branży reklamowej.

Działając w warunkach ograniczonych zasobów wielu przedsiębiorców (i marketerów) staje przed dylematem czy budżet marketingowy przeznaczyć na działania brandingowe i wsparcie wizerunku marki czy raczej skoncentrować się na wsparciu sprzedaży. Doświadczenia rynkowe wielu rozpoznawalnych brandów jednoznacznie pokazują, że kluczem do ich sukcesu jest wzajemne uzupełnianie tych dwóch obszarów. Niemal każda marka potrzebuje działań brandingowych, ukierunkowanych na budowanie wizerunku i umacnianie relacji z klientami, które to aktywności z kolei stanowić będą stabilną bazę dla realizacji celów sprzedażowych.

WRÓĆ DO WPISÓW