PL / EN

Czym zajmuje się agencja brandingowa?

Lektura artykułu zajmie Ci ok. 7 minut.

 

Agencja brandingowa bywa czasami utożsamiana z agencją reklamową, jednak między tymi dwoma typami podmiotów występują istotne różnice w charakterze działań i przeznaczeniu realizowanych usług.

Proces bieżącej realizacji założeń strategii komunikacji zazwyczaj realizuje agencja kreatywna, pracująca w oparciu o wytyczne dla budowania świadomości marki, opracowane przez agencje brandingową. Z założenia agencja kreatywna nie zajmuje się projektowaniem samej koncepcji marki, nie opracowuje systemu identyfikacji wizualnej, nie projektuje logo, nie kreuje namingu. Reasumując kreatywna agencja reklamowa nie tworzy wizerunku, a jedynie go wykorzystuje w celu zakomunikowania grupie docelowej.

Przedmiotem aktywności agencji brandingowej jest projektowanie koncepcji marki oraz zaplanowanie procesu aktywizacji marki, który doprowadzi do wykreowania jej założonego wizerunku  wśród odbiorców. 

Agencja brandingowa specjalizuje się w budowaniu silnej, opartej na dogłębnym badaniu rynku i potrzeb odbiorców, marki.

Zadaniem agencji brandingowej jest zbudowanie rozpoznawalności marki i wypracowanie wizerunku marki w oparciu o zidentyfikowane mocne strony i unikalne wartości stanowiące źródło przewagi konkurencyjnej, a które będą przedmiotem realizowanego procesu komunikacji marketingowej.

 

Co to jest branding firmy?

Branding służy wzmocnieniu unikalności, wyjątkowości marki. Odnosi się do wszystkich elementów — zaczynając od produktu, przez tożsamość wizualną po komunikację — które mają atrakcyjnie wyróżnić markę na tle ofert konkurencyjnych. Gdyby chcieć opisać jednym słowem, czym jest budowanie marki, to byłaby nim "odmienność". Bo całe pozycjonowanie marki i jej wsparcie marketingowe służyć mają właśnie temu — zbudowaniu wizerunku marki, który będzie atrakcyjny i wyróżniający na tle całej oferty rynkowej.

Dlaczego branding firmy jest ważny?

Bo rynki pełne są "dobrych produktów", a jeśli nie towarzyszą im silne, wyróżniające marki to jedynym sposobem na zdobycie klienta okazuje się niska cena. Tylko, że wszyscy konkurenci są tego świadomi i też konkurują niskimi cenami. Taka rywalizacja nie daje szans wszystkim firmom na odniesienie sukcesu ekonomicznego. Tylko rozpoznawalne, wyraziste marki mogą być naprawdę dochodowe.

Działając w warunkach ograniczonych zasobów wielu przedsiębiorców (i marketerów) staje przed dylematem czy budżet marketingowy przeznaczyć na działania brandingowe i wsparcie wizerunku marki czy raczej skoncentrować się na wsparciu sprzedaży. 

Doświadczenia rynkowe wielu rozpoznawalnych brandów jednoznacznie pokazują, że kluczem do ich sukcesu jest wzajemne uzupełnianie tych dwóch obszarów. Niemal każda marka potrzebuje działań brandingowych, ukierunkowanych na budowanie wizerunku i umacnianie relacji z klientami, które to aktywności z kolei stanowić będą stabilną bazę dla realizacji celów sprzedażowych.

 

Szukasz agencji brandingowej?

POROZMAWIAJMY

 

Branding marki od zera 

Proces pracy nad zbudowaniem strategii brandingowej wymaga unikalnych kompetencji pracującego nad nią zespołu: połączenia pracy analitycznej, strategicznej i kreatywnej. Efektywność działań brandingowych determinowana jest poziomem kompleksowej wiedzy z zakresu kreowania wizerunku, doświadczenia i doskonałej znajomości rynku ekspertów pracujących nad marką.

Wsparcie agencji brandingowej będzie nieodzowne zarówno dla firm planujących wprowadzenie nowej marki na rynek czy też wejście na nowe rynki z dotychczasową ofertą, jak i przedsiębiorstw posiadających w portfolio marki o ugruntowanej pozycji, w stosunku do których planowane są inwestycje w zwiększenie jej rozpoznawalności.

 

Zakres działań agencji brandingowej

Kluczowe obszary pracy agencji brandingowej to kreowanie nowych marek i modyfikacja marek już istniejących (rebranding).

Co składa się na branding? Proces generowania konceptu strategicznego dla marki składa się z analitycznej pracy nad wieloma aspektami:

  • Przeprowadzanie badań rynku weryfikujących branżowy status quo marki lub potencjał do zbudowania nowego brandu
  • Weryfikację postrzegania marki przez jej dotychczasowych nabywców
  • Analizy trendów rynkowych
  • Wielowymiarowe analizy aktywności konkurencji
  • Budowanie strategii marki
  • Generowanie nazw marek (naming)
  • Transkrypcja założeń strategii marki na język designu: zaprojektowanie systemu identyfikacji wizualnej marki
  • Budowanie strategii komunikacji marki na rynku
  • Przedmiotem działalności agencji brandingowej jest również realizacja projektów rebrandingu marki polegające na modyfikacji wybranych elementów składowych jej  wizerunku np. nadanie określonych cech marce, wzmocnienie jej konkretnych atutów, lub zaakcentowanie zmian, jakie zaszły w firmie.

Celem projektów rebrandingowych jest wykreowanie nowych, pozytywnych odczuć związanych z marką lub adaptacja jej do nowych okoliczności. Odświeżenie wizerunku marki czy zmiana jej rynkowego pozycjonowania jest procesem niezwykle złożonym i skomplikowanym, wymagającym czasu, konsekwencji, precyzyjnego planu oraz zaufania do realizującego ten proces partnera z branży reklamowej.

Strategia to drogowskaz, manual wyznaczający kierunek rozwoju firm, który ma zapewnić komfort działania porządkując rzeczywistość biznesową, systematyzując wiedzę o grupach docelowych, specyfice rynku i perspektywach jego rozwoju, o  konkurencji. 

Zadaniem strategii marki jest zbudowanie unikalnego, autentycznego przekazu i oferty, które pozwolą wyróżnić się firmie na tle konkurencji. Oparcie bieżącej aktywności na założeniach strategii pozwoli uniknąć pułapek związanych z krótkoterminowymi planami, super okazjami, chwilowymi taktykami.

 

Kluczowe obszary działań agencji brandingowej

Praca agencji brandingowej koncentruje się na 3 kluczowych obszarach:

Strategicznym

Agencja brandingowa weryfikuje tło i założenia projektu, konfrontując je z trendami rynkowymi, oczekiwaniami i potrzebami grupy docelowej, ofertą  i aktywnością komunikacyjną konkurencji, co pozwala na opracowanie rekomendacji docelowej tożsamości (misja, system wartości) i architektury marki.

Konwersji założeń strategicznych na język designu

Osiąga się to poprzez zaprojektowanie tożsamości wizualnej czyli elementów graficznych, które ułatwiają marce komunikowanie swojej indywidualności i wartości na rynku oraz gwarantować będą spójność komunikacji. Elementami składowymi CI są: naming, czyli nazwa marki, logo wraz z brand claimem/ sloganem, kod kolorystyczny przypisany marce.

Komunikacyjnym

Agencja brandingowa opracowuje założenia do komunikacji marketingowej marki na bazie przyjętej strategii w zakresie: contentu, kontekstu oraz kanałów, pracując w oparciu o punkty styku z grupą docelową, zidentyfikowane w oparciu o analizę ścieżki zakupowej klienta, wypracowuje też wzorcowe komunikaty dla poszczególnych kanałów oraz generuje harmonogramy egzekucyjne, obejmujące kluczowe działania i ich wzajemną relację czasową (poszukiwanie efektu synergii komunikacyjnej).

Co wyróżnia dobrą agencję brandingową?

Jest przynajmniej kilka aspektów pracy agencji, na które warto zwrócić uwagę.

Ważne jest dysponowanie przez agencję odpowiednio rozbudowanym zespołem, o różnych kompetencjach (analitycznych, strategicznych, kreatywnych), zdobytych w różnych branżach. Wobec szerokiego zakresu wyzwań, związanych z budowaniem czy repozycjonowaniem marek trudno oczekiwać, żeby jeden, najbardziej kreatywny i doświadczony freelancer był w stanie ogarnąć wszystkie zadania, jakie przed nim stają.

Oczywiście niezmiernie ważne jest doświadczenie agencji, w którym kumuluje się rozeznanie rynku zdobyte w pracy z wieloma klientami, w wielu branżach. To gwarantuje, że dana agencja nie ma wypracowanego jednego, standardowego podejścia do budowania marek, które może być jak najbardziej skuteczne w jakimś segmencie rynku (np. dóbr szybko rotujących), ale nie będzie na pewno skuteczne w innych sektorach (np. B2B). 

Dobra agencja brandingowa z pewnością będzie w stanie dostarczyć wielu referencji od klientów, z którymi współpracowała, pozwalając zainteresowanemu klientowi samodzielnie zweryfikować przebieg i efekty takiej współpracy.

Jak wybrać dobrą agencję brandingową?

Wybierając agencję brandingową dobrze jest dokonać wstępnego researchu, w oparciu o nieprzebrane zasoby internetu, a także dopytując znajomych w zaprzyjaźnionych firmach. 

Po stworzeniu wstępnej listy agencji, warto zapoznać się z ich witrynami, które pozwolą na wstępne rozpoznanie doświadczenia agencji oraz zakresu oferowanych przez nie usług. To powinno pozwolić na zawężenie wstępnej listy do kilku (trzech? czterech? pięciu?) agencji, z którymi zainteresowany klient jest gotów spotkać się, żeby bezpośrednio rozpoznać, jak może wyglądać współpraca z nimi.

Warto rozważyć przygotowanie na kolejne spotkania jakiegoś wstępnego, krótkiego ‘zadania’ (w oparciu o przygotowany przez klienta brief), żeby zweryfikować szybkość i jakość pracy agencji. Na tym etapie, klient powinien mieć już całkiem dobre rozeznanie, z którą agencją będzie miał największe szanse skutecznie budować swoją markę.

 

 

 

 

WRÓĆ DO WPISÓW