PL / EN

Rynek reklamy w Europie

Lektura artykułu zajmie Ci ok. 3  - 5 minut.

 

Opublikowane niedawno statystyki rynku reklamy w Europie, a także prognozy na najbliższe lata wskazują jednoznacznie, że nadchodzi czas mniejszych ekranów. W walce o ulotną uwagę konsumenta już dziś firmy brytyjskie skłonne są lokować dwukrotnie więcej pieniędzy w reklamie cyfrowej niż w telewizji!

Choć gospodarka brytyjska jest mniej więcej o jedną czwartą mniejsza od niemieckiej, to właśnie firmy brytyjskie mają największe w całej Europie wydatki reklamowe. W tym roku w ich torcie reklamowym niemal dokładnie 50% stanowić będzie reklama cyfrowa – a w tej kategorii aż dwie piąte już dziś generują urządzenia mobilne. Aktualnie wydatki na reklamę telewizyjną są na Wyspach zaledwie o jedną czwartą wyższe niż budżety reklam mobilnych, ale już w roku przyszłym prognozuje się, że komunikacja z udziałem smartfonów i tabletów będzie pochłaniała większe kwoty niż kampanie telewizyjne.

W 2017 mobile będą zdecydowanie najpopularniejszym kanałem komunikacji marketingowej wykorzystywanym przez brytyjskie firmy, pochłaniającym większe budżety niż – wspólnie - telewizja i outdoor. Za to w najbliższych trzech latach tempo wzrostu budżetów komunikacji mobilnej ma być trzykrotnie wyższe niż reklam online i kilkadziesiąt (!) razy wyższe niż tradycyjnych mediów. Oznacza to, że w perspektywie czterech lat mobile będą reklamowo ważniejsze niż telewizja, prasa i radio… razem wzięte!


U SĄSIADÓW PRASA TRZYMA SIĘ MOCNO


Największa gospodarka Europy komunikuje się ze swoimi klientami tradycyjnie - przede wszystkim poprzez prasę. Wydatki na reklamę prasową są w Niemczech wyższe niż łączne budżety reklam telewizyjnych, radiowych oraz outdooru, i pochłaniają blisko 38% wydatków ogółem (w proporcji: 70% dzienniki i 30% czasopisma). Wynika to z wyjątkowo wysokiego czytelnictwa prasy w społeczeństwie niemieckim. Aktualnie co jedenaste reklamowe euro wydawane jest w Niemczech na komunikację mobilną, ale w najbliższych czterech latach tendencje te mocno się zmienią.

Do roku 2019 przewiduje się spadek udziału prasy do poziomu 33% przy jednoczesnym utrzymaniu udziału wydatków na reklamy telewizyjne na poziomie 25%. W ciągu tych czterech lat reklama mobilna ma zwiększyć swój udział w torcie reklamowym ponad 2,5-krotnie - do ponad 23% (a więc niewiele mniej niż TV). Podsumowując: za cztery lata niemiecki rynek reklamowy zdominowany zostanie przez trzy kanały komunikacyjne – prasę, TV i mobile.


WE FRANCJI... BARDZIEJ DEMOKRATYCZNIE


W porównaniu do dwóch omówionych wcześniej, rynek reklamowy we Francji (niemal o połowę mniejszy niż brytyjski, mimo że gospodarka francuska oceniana jest jedynie 4% niżej niż brytyjska), charakteryzuje się bardziej równomiernym rozkładem budżetów. Nawet dwa mniej znaczące media, czyli radio i outdoor, generują w nim łącznie blisko 1/5 przychodów (dwa razy więcej niż w Niemczech i Wielkiej Brytanii). We Francji wiodącą pozycję ma telewizja (32% udziału w całkowitych budżetach) i prasa (25% w proporcji: 55% czasopisma i 45% dzienniki). Aktualny udział dwóch mniejszych ekranów (smartfony i tablety) w torcie reklamowym ledwo przekracza 5%.

O ile jednak w najbliższych czterech latach telewizja ma utrzymać swój udział, o tyle relatywny udział reklamy prasowej zmniejszy się o blisko jedną piątą. W roku 2016 reklama cyfrowa (online i mobile) ma „przeskoczyć” prasową, a w 2018 sama tylko reklama mobilna generować będzie większe wydatki niż outdoor.

Aktualnie budżety reklam online są 3,5-krotnie wyższe niż kampanii mobilnych, za cztery lata natomiast to mobilne będą o ponad jedną trzecią większe. Obecnie na reklamy we francuskich czasopismach wydaje się 2,5 razy więcej niż na reklamy mobilne - za cztery lata mobile będą miały 40-procentową przewagę.


JAKA Z TEGO PŁYNIE NAUKA DLA NAS?


Każdy rynek ma swoją specyfikę wynikającą w znacznej mierze z tego, gdzie najdłużej spoglądają oczy konsumentów. Globalizacja nie spowoduje szybko spadku znaczenia prasy w Niemczech (która w 2019 roku będzie relatywnie 2,5-krotnie „ważniejsza” z reklamowego punktu widzenia, niż w Wielkiej Brytanii) ani outdooru we Francji (dwukrotnie „ważniejszego” niż w Niemczech czy Wielkiej Brytanii).

W każdej z tych trzech największych gospodarek Europy, jeden trend reklamowy jest wspólny – wzrost znaczenia ekranów smartfonów i tabletów. W perspektywie najbliższych czterech lat ich udział w torcie reklamowym najsilniej wzrośnie tam, gdzie aktualnie są one najsłabsze (we Francji: trzykrotnie), najmniej tam, gdzie są obecnie najsilniejsze (w Wielkiej Brytanii: dwukrotnie).

Za cztery lata wydatki reklamowe na mobile będą: we Francji – większe zarówno od wydatków na reklamy online, jak i wydatków na outdoor czy radio; w Niemczech – większe od łącznych wydatków na te trzy kanały, a w Wielkiej Brytanii - równe łącznym budżetom reklam telewizyjnych oraz reklam online. Nie ma istotnych powodów, dla których tendencja do umacniania się roli komunikacji mobilnej nie miałaby wystąpić również w Polsce.

A Ty, czy dostrzegłeś już potencjał reklam mobilnych?

Napisz do nas: kontakt@soulandmid.pl

 

WRÓĆ DO WPISÓW