newsletter

Design. Komunikacja. Strategia.
Dzielimy się wiedzą!

Klauzula informacyjna

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania newslettera.


* Wyrażam zgodę na przesyłanie ofert handlowych SOUL & MIND.*Pola obowiązkowe.

Klauzula informacyjna


Administratorem danych osobowych jest spółka „Soul & Mind Group” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Małopolska 8, 60-616 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 113278, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, Nr REGON 634360740 oraz NIP 7822244714 (dalej: "Soul & Mind").

 

Dane kontaktowe: adres e-mail: soulandmind@soulandmind.pl

 

SOUL & MIND z momentem udzielenie zgody będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celach:

  • przesyłania na Twój adres e-mail informacji o nowych artykułach na stronie SOUL & MIND i w mediach społecznościowych,

  • przesyłania na Twój adres e-mail informacji o działalności SOUL & MIND,

  • przesyłania na Twój adres e-mail informacji o wydarzeniach organizowanych przez SOUL & MIND, oraz tych w których przedstawiciele SOUL & MIND biorą udział

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielenie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L 119/1 z dnia 04 maja 2016 r., dalej: "Rozporządzenie").

 

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, za pośrednictwem których prowadzony jest newsletter.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

 

W związku z przetwarzaniem przez SOUL & MIND Twoich danych osobowych, przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści tych danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,

  • prawo do sprostowania tych danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,

  • prawo do usunięcia tych danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia,

  • prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,

  • prawo do przeniesienia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 

Jednocześnie możesz cofnąć zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody wystarczy, że prześlesz nam na adres e-mail soulandmind&soulandmind.pl stosowne żądanie.

 

W przypadku niezgodności przetwarzania danych przez SOUL & MIND z Rozporządzeniem, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie ma charakter dobrowolny, ale w przypadku braku takiej zgody nie będzie możliwe przesyłanie newslettera.Projektowanie

Projekt opakowania

Projektowanie opakowań

Brand Design

Design

opakowania

Brand strategy

Inudstrial Design

Audyt Wzorniczy

agencja brandingowa

strategia marki

wzornictwo przemysłowe