PL / EN

Projektowanie opakowań

 

 

Nasze główne kompetencje:

cytat

Projektowanie opakowań

Na czym bazują klienci, wybierając produkty konkretnych marek i podejmując decyzje zakupowe? Istnieje wiele czynników. Niemniej jednak ogromną rolę odgrywa utożsamianie się odbiorcy z daną marką.

Co to oznacza w praktyce? Zbieżność wartości, stylu życia, realizowane cele – wyrażane zarówno w codziennej komunikacji, jak i poprzez samo wykorzystanie produktu, czy też design jego opakowania - właśnie tym zajmujemy się w Soul and Mind.

Wizerunek marki i jej produktów musi być spójny, aby był on skuteczny w codziennej komunikacji z grupą docelową. Tym samym wcześniej zaprojektowany logotyp, czy też przyjęta identyfikacja wizualna produktu, muszą być takie same na każdym etapie styku klienta z daną marką i - co najważniejsze - widoczne również w opakowaniach, etykietach i na wszelkich innych materiałach komunikacyjnych. 

Opakowanie jako część “storytellingu” marki

Zmieniające się trendy, styl życia, nawyki zakupowe i oczekiwania konsumentów mają duży wpływ na każdy obszar biznesu. Modele zamówień, produkcji i dostaw ewoluują. Wpłynęło to także na projektowanie opakowań.

Obecnie opakowania nie tylko zabezpieczają m.in. produkt na czas transportu. W coraz większym stopniu są częścią „storytellingu” marki. Stanowią rozszerzenie wizerunku i doznań oferowanych przez dany design produktu.

Ich zadaniem jest przyciągnięcie uwagi, zrobienie dobrego pierwszego wrażenia na odbiorcach oraz wzbudzenie emocji i ekscytacji. Dla wielu firm są one częścią konsumenckiej podróży.

Opakowania odgrywają więc szczególną rolę w ogólnym doświadczeniu konsumentów - ściśle łączą się z jego stylem życia, systemem wartości, trendami. Klienci kupują lifestyle i emocje, a nie tylko sam produkt.

Dlatego projektowanie produktów i design opakowań powinny być przemyślane dużo wcześniej. Efektywna marka to taka, która jest wyrazista i rozpoznawalna - to właśnie identyfikacja wizualna marki jako pierwsza „przemawia” do klienta.

Doświadczenia klienta wzmocnione przez opakowania

Oczywiste jest, że zakupy w sklepach stacjonarnych, ale też zakupy online przesunęły granice doświadczenia zakupowego. Klasyczne foliopaki lub zwykłe pudełka przestały klientom wystarczać. Konsumenci chcą spersonalizowanych i szytych na miarę rozwiązań na każdym etapie procesu zakupowego. Konieczne jest więc, aby wczuć się w rolę klienta i przejść przez wszystkie etapy podjęcia przez niego decyzji o zakupie. Od momentu ekspozycji produktu w przestrzeni sklepowej, poprzez moment dokonywania jego wyboru, aż po użytkowanie.

Integralna część produktu i marki

Opakowanie jest integralną częścią produktów i marek. Kluczem jest zaakceptowanie faktu, że ma to znaczenie dla obu stron, ponieważ nie tylko chroni i eksponuje produkt, ale także odpowiednio reprezentuje markę. Kreacja layoutu opakowania jest więc niezwykle istotnym elementem budowania identyfikacji wizualnej marki. Opakowanie to nie tylko jego strona graficzna i estetyczna - to również komunikacja z odbiorcą poprzez wskazanie wyróżników, odpowiednią architekturę komunikatów a także spójność na poziomie marki. To właśnie dzięki umiejętnemu designowi opakowania potencjalny klient mamy szansę zwrócić uwagę najpierw na nasz produkt i „przekonać go” do jego zakupu.

Jako specjaliści od packaging designu oraz grafiki użytkowej projektujemy opakowania i etykiety, które „robią różnicę” na półce sklepowej. Specjalizujemy się w grafice użytkowej, brandingu i packaging design - przygotujemy dla Twojej marki opakowania, etykiety, ale też całościową, spójną identyfikację wizualną, która odzwierciedli wartości, jakimi wyróżnia się marka i które wyróżniają ja na tle innych, podobnych produktów.

Projekty graficzne opakowań - jak są tworzone?

Projekty graficzne opakowań to jedne z kluczowych elementów wpływających na decyzje zakupowe konsumentów oraz odbiór danej marki. Tak jak wspominaliśmy, to właśnie opakowanie przyciąga odbiorcę i zachęca go do zakupu, dlatego powinno być ono wyraziste, korespondujące z jej misją, wizją oraz systemem identyfikacji wizualnej, którego integralną część stanowi logo.

Przystępując do pracy nad nowym projektem graficznym opakowania, w pierwszej kolejności koncentrujemy się na analizie danych wyjściowych tj. na specyfice grupy docelowej, branży, kategorii produktowej. Dzięki researchowi zyskujemy wiedzę które to składowe projektu, takie jak: kod kolorystyczny czy motyw graficzny będą optymalne dla konkretnego towaru oraz branży.

Legitymujemy się wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu opakowań, a zdobyte kompetencje dają nam podstawy twierdzić, że w obliczu wszechobecnego i narastającego problemu clutteru reklamowego, coraz częściej zdarza się, ze siła oddziaływania opakowania na konsumenta w procesie zakupowym bywa często większa niż innych komunikatów emitowanych poprzez wykorzystanie zróżnicowanych kanałów komunikacji marketingowej.   Badania skuteczności poszczególnych narzędzi marketingowych dowodzą, że konsumenci zdecydowanie lepiej zapamiętują samo opakowanie, niż nazwę czy logo firmy. Nie bez powodu więc opakowanie nazywane jest „niemym sprzedawcą”. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż odpowiednio zaprojektowane opakowanie może stanowić ważny element sukcesu rynkowego produktu.

Projektowanie opakowań - przyciągnij spojrzenia klientów

Produkt wyeksponowany na półce sklepowej ma zalewie kilka sekund na przyciągnięcie uwagi konsumenta, dysponujemy więc krótkim czasem na zwrócenie jego uwagi. Kluczową więc funkcją opakowania będzie jego impaktowość, rozumiana jako intuicyjny, prosty, czytelny sposób dekodowania przekazu komunikacyjnego. Istotnym elementem projektu opakowań będzie dobranie odpowiedniego, domyślnego dla danej kategorii produktowej, kodu kolorystycznego oraz posłużenie się interesującym motywem graficznym, przykuwającym uwagę konsumenta.

Projektowanie etykiet 

Nieodmiennie największym wyzwaniem dla procesu projektowania etykiet, jest dążenie do wyróżnienia produktu na tle innych. Ciekawie zaprojektowane, atrakcyjne i czytelne etykiety mają przyciągnąć uwagę konsumenta i bazując na tzw. efekcie pierwszego wrażenia nakłonić go do dokonania zakupu.

Profesjonalne projektowanie etykiet wymaga posiadania zaawansowanych kompetencji. Oprócz oczywistego kompleksowego doświadczenia eksperckiego w tej dziedzinie projektowania oraz znajomości dedykowanych programów graficznych, niezbędna jest również wiedza dotycząca specyfiki zachowań konsumentów oraz znajomość aktualnych trendów.

Hiperkonkurencyjność to nieodłączna część współczesnej specyfiki biznesowej, która narzuca pewien rytm pracy koncentrujący się na stałym doskonaleniu elementów graficznych stanowiących projekt etykiety, aby móc sprostać rosnącym wymaganiom rynku, intrygując odbiorców, przyciągając ich uwagę i nakłaniając do podejmowania decyzji zakupowych.

Projektując etykiety zawsze zwracamy uwagę na ich impaktowość i multifunkcjonalność, pamiętając, że często opakowania wraz z umieszczonymi na nich etykietami, stają się motywem przewodnim komunikacji marketingowej 360 stopni realizowanej w różnych kanałach. Stąd też niezwykle ważna jest dla nas perspektywa przyszłego wykorzystania projektu opakowania i jego etykiety w różnych kontekstach narracyjnych.

Etykieta - dlaczego jest tak ważnym elementem opakowania?

Etykieta stanowi integralną część opakowania. Projektantom opakowań (i etykiet) firmy stawiają wyzwania związane z tworzeniem śmiałych, wyróżniających się koncepcji, które będą realizowały cele wizerunkowe oraz sprzedażowe. Warto jednak pamiętać, że podstawową funkcją etykiety jest dostarczanie kluczowych dla nabywcy informacji, wspierających go na jego ścieżce zakupowej, czyli:


Prosta, czytelna forma i jasny przekaz zdecydowanie ułatwią i przyspieszą podjęcie decyzji, zwłaszcza że współczesny konsument jest coraz bardziej wyedukowany i często podejmuje decyzje w oparciu o informacje podane na etykiecie. Warto mieć na uwadze fakt, iż np. w przypadku zakupu żywności opakowania stanowią podstawowe źródło wiedzy konsumenckiej w zakresie jej składu, który warunkuje decyzję zakupową.

Elementy, które powinna zawierać etykieta produktu wymienione są w ustawach zarówno prawa polskiego jak i unijnego. Najbardziej rygorystyczne przepisy dotyczą produktów spożywczych jednak pewne informacje muszą znaleźć się na każdej etykiecie i opakowaniu, niezależnie od rodzaju produktu.

Etykieta stanowi również jeden za kanałów komunikacji promocyjnej z odbiorcą  - jest jednym z elementów przekonujących odbiorcę, że wybiera on produkt, który najlepiej odpowie na jego oczekiwania.

Projektowanie etykiet - gwarancja sukcesu Twojej firmy

Projektując etykiety zawsze opieramy naszą pracę kreatywną na weryfikacji wiedzy o specyfice grupy docelowej, dostosowaniu proponowanych rozwiązań graficznych do charakteru produktu, aktywności konkurenci i wymagań branży oraz na wpisaniu ich w system wartości, jakie niesie za sobą marka. Niebagatelne znaczenie ma również znajomość aktualnych przepisów prawa polskiego i unijnego w zakresie informacji obligatoryjnych do umieszczenia na etykiecie. 

Celem procesu kreatywnego polegającego na zaprojektowaniu etykiety jest wykreowanie takiego rozwiązania graficznego, które z jednej strony będzie maksymalnie atrakcyjne wizualnie, będzie w  i pod względem przekazu, a co za tym idzie – przyciągającego klientów i zwiększającego sprzedaż.

Etykieta i opakowanie to skuteczne narzędzie marketingowe służące wywieraniu wpływu na decyzje zakupowe konsumentów, dlatego też niezwykle istotne aby proces kreatywny projektowania opakowań i etykiet zrealizowany został przez zespół doświadczonych i zaangażowanych ekspertów specjalizujących się w tej dziedzinie designu.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami. Wspólnie przedyskutujemy, w jaki sposób Twoje produkty mogą zyskać przewagę na rynku i optymalnie realizować stawiane przed nimi cele. Skorzystaj z naszej ofety projektowania etykiet. Sprawdź, unikalne kompetencje naszej firmy i powierz nam zaprojektowanie opakowań i etykiet swoich produktów.

Każdorazowo do zlecenia podchodzimy indywidualnie, rozpoczynając naszą pracę kreatywną od researchu rynkowego weryfikującego:

Efekty naszych prac kreatywnych charakteryzuje impaktowość i multifunkcjonalność. Zaprojektowane przez nas opakowania i etykiety wyróżniają się estetyką wykonania, starannością wykończenia, zbalansowanym zestawieniem kolorystycznym i czytelnością. Te  aspekty oraz orientacja na perfekcyjnym dopracowaniu najdrobniejszych detali projektu, są od wielu lat doceniane przez naszych klientów, którzy dzięki naszemu wsparciu są w stanie skutecznie realizować założone cele sprzedażowe i systematycznie pracować nad zwiększeniem rozpoznawalności ich marek.

 

Zobacz, co jeszcze robimy: